Zákazníkom zabezpečujeme aj povrchovú úpravu exteriérových výrobkov. Na povrchovú úpravu kladieme veľký dôraz, preto na tento účel používame len vysokokvalitné laky, vosky a farby, ktoré sme si rokmi overili. Ideálnu úpravu pre váš výrobok s vami radi prekonzultujeme. Výsledkom potom bude dielo s jedinečným vzhľadom a maximálnou antikoróznou ochranou.